Spelsituatie 16 - Armklem in tachi-waza

Laatste wijziging: 29-04-23 07:32

NIEUW 2018 Vanaf 1 januari 2018 zijn nu ook de armklemmen en verwurgingen in Tachi-waza situaties verboden.


Op het IJF seminar 2018 in Mittersill werd afgesproken geen armklemmen en verwurgingen in Tachi-waza meer toe te staan. Alle kansetsu en shime-waza technieken die staande worden uitgevoerd moeten onmiddelijk onderbroken worden en worden bestraft met shido. We bedoelen hier de technieken die vorig jaar nog waren toegestaan, dus een staande armklem die niet direct gevaar opleverde. De reeds verboden technieken zoals Waki-Gatame, (ook een staande armklem) blijven natuurlijk bestraft worden met Hansoku-Make. Op dit moment zijn er nog niet veel videobeelden ter beschikkng. Zodra die er zijn, zullen ze ook hier als voorbeeld geplaatst worden.

 

Voorbeeld 1: armklem in Tachi-waza = shido.

Hierboven zien we dat wit in staande positie een armklem aanzet bij blauw. Dit is met ingang van 2018 niet meer toegestaan en wordt bestraft met shido.

 

Voorbeeld 2: armklem in Tachi-waza = shido.

 

Hier zien we dat wit een aanval maakt op de linkerarm van blauw, waardoor blauw wel mee moet rollen om zijn arm niet te blesseren. Dit is nu direct mate en shido voor wit. Wit maakt als het ware een armklem en begint daarmee in tachi-waza. Dat is niet meer toegestaan.

 

Voorbeeld 3: flying armbar = shido.

Deze techniek is niet toegestaan. De intentie is gericht op de armklem die in Tachi-waza wordt gemaakt. Ook al wordt de armklem pas aangezet als men in ne-waza is, de armklem wordt aangevangen in een staande positie. Daarom niet toegestaan en direct mate en shido.

 

Voorbeeld 4: Zonder een echte aanval, armklem in overgang naar ne-waza = shido

 

In dit voorbeeld zien we dat blauw een z.g. fake aanval uitvoert. Blauw heeft geen enkele intentie om wit ook echt te werpen, maar heeft de intentie gericht op de armklem. Deze techniek is alleen toegestaan als de eerste aanval ook een echte aanval is. In dit geval is het direct mate en shido voor blauw