Spelsituatie 06 - Geldige kumi-kata

Laatste wijziging: 25-04-17 03:40

In de wedstrijd moeten de judoka’s elkaar vastpakken. Het vastpakken noemen we: kumi-kata. In dit artikel wordt uitgelegd welke regels van toepassing zijn op kumi-kata.


Geldige kumi-kata

In het wedstrijdreglement spreken we over: “geldige kumi-kata”.

Wat is een geldige kumi-kata?
Bij een geldige kumi-kata houdt de judoka met de linker hand de rechterkant van de judogi van de tegenstander vast en met de rechterhand de linkerkant van de judogi van de tegenstander vast. Er moet dus met twee handen worden vast gepakt en wel boven de band. 

Veel judoka's worden bestraft, omdat zij geen geldige kumi-kata maken. Het duurt dan te lang voordat de judoka met twee handen de tegenstander vast heeft. Vaak wordt er dan met één hand vast gepakt. Dit wordt gezien dat de judoka geen geldige kumi-kata wil maken en daarmee het gevecht ontwijkt. Als dit te lang duurt wordt de judoka hiervoor bestraft. Zie ook spelsituatie uitleg ongeldige kumi-kata.