Spelsituatie 10 - kumi-kata / grips

Laatste wijziging: 29-04-23 08:02

In de wedstrijd moeten de judoka’s elkaar vastpakken. Het vastpakken noemen we: kumi-kata. In dit artikel wordt uitgelegd welke regels van toepassing zijn op kumi-kata.


Geldige kumi-kata

In het wedstrijdreglement spreken we over: “geldige kumi-kata” en "ongeldige kumi-kata".

Wat is een geldige kumi-kata?
Bij een geldige kumi-kata houdt de judoka met de linker hand de rechterkant van de judogi van de tegenstander vast en met de rechterhand de linkerkant van de judogi van de tegenstander vast. Er moet dus met twee handen worden vast gepakt en wel boven de band. 

Veel judoka's worden bestraft, omdat zij geen geldige kumi-kata maken. Het duurt dan te lang voordat de judoka met twee handen de tegenstander vast heeft. Vaak wordt er dan met één hand vast gepakt. Dit wordt gezien dat de judoka geen geldige kumi-kata wil maken en daarmee het gevecht ontwijkt. Als dit te lang duurt wordt de judoka hiervoor bestraft. 

 

Ongeldige kumi-kata

 

Zodra de scheidsrechter hajime heeft geroepen, moet de judoka binnen een korte tijd met een geldige pakking vasthebben. Een korte tijd is afhankelijk van de wijze waarop een judoka vecht voor zijn pakking en probeert tot een geldige pakking te komen. Uiteraard ziet de scheidsrechter in hoeverre de judoka ook probeert vast te pakken en interpreteert aan de hand hiervan de tijdsperiode. Als de judoka niet tot een geldige pakking komt, zal die bestraft worden met een shido.

Het kan ook zijn dat de judoka voorkomt dat zijn tegenstander tot een geldige pakking kan komen. Als de scheidsrechter ziet dat de judoka wel wil vastpakken, maar zijn tegenstander voorkomt dat door bijvoorbeeld voortdurend zijn rever weg te houden, dan moet de judoka bestraft worden die voorkomt dat de ander kan vastpakken. 

Bij een éénzijdige pakking wordt de tegenstander vastgepakt aan dezelfde zijde van de judogi.

Dat betekent dat er geen geldige pakking (links en rechts) wordt gemaakt. Een éénzijdige pakking is alleen toegestaan als de judoka probeert een aanval te maken of duidelijk toont bezig te zijn met voorbereiding tot een aanval. In de nieuwe interpretatie krijgt de judoka dus meer ruimte om de aanval te gaan maken. 

Wat ook vaak in een wedstrijd wordt gezien is het judoën met één hand vast en de ander los. Ook dit is geen geldige pakking en wordt door de scheidsrechter bestraft met shido als dit te lang duurt.

Als de éénzijdige pakking ontstaat omdat de tegenstander met zijn hoofd onder de arm door duikt, wordt de judoka uiteraard niet bestraft voor de éénzijdige pakking. Dan wordt de judoka die onder de arm door duikt bestraft met shido. 

Update 2022:

Breaking the grip is taking the grip. De IJF heeft de regel m.b.t. Kumi-kata met ingang van januari 2022 wat aangescherpt.  Dat betekent dat de grip alleen verbroken mag worden om te verpakken naar een betere grip. Als er nu (2022) een grip verbroken wordt, dient de judoka altijd met één hand grip te blijven houden. Verbreekt een judoka de kumi-kata zodanig dat hij in het geheel geen kumi-kata meer vast heeft, dan zal de scheidsrechter dit kunnen bestraffen met Shido. 

Het verbreken van de kumi-kata met twee handen was niet toegestaan, maar is nu wel toegestaan als er nog steeds met één hand een grip is.  

Als de kumi-kata wordt verbroken met behulp van de knie of door je eigen broek vast te pakken wordt de judoka ook bestraft met shido.  Scroll door voor video voorbeelden. 

 

Voorbeelden van ongeldige kumi-kata

Voorbeeld 1: eenzijdige pakking

Op deze foto zien we heel duidelijk dat wit vast heeft met een éénzijdige pakking. Zowel de linker als de rechterhand hebben de blauwe judogi aan dezelfde zijde vast. Deze pakking is alleen toegestaan als wit actief bezig is met een aanval of met de voorbereiding daarvan. Wordt er zo vast gepakt en er volgt geen aanval dan wordt wit bestraft met shido.

Voorbeeld 2: Crossgrip

De crossgrip is ook een éénzijdige pakking. De judoka pakt de tegenstander aan dezelfde zijde van de kimono vast. Op deze foto zien we dat wit met de linkerhand de rechtermouw van blauw vast heeft en dan met de rechterarm over de rechterschouder van blauw heen vast pakt. Zowel de linker als rechterhand van wit zijn aan dezelfde zijde van blauw. Deze pakking is alleen toegestaan als wit deze pakking actief gebruikt om een aanval te maken of actief toont dit voor te bereiden.

 

Video 1: Kumi-Kata EJU seminar 2023 (Shido blauw)

 

In de bovenstaande video zien we dat wit kumi-kata heeft met de linkerhand aan de rechter rever van blauw. Blauw verbreekt deze grip met 2 handen en is dan volledig los. Dat betekent Shido voor blauw, ook al is dat helemaal aan het begin van de wedstrijd. 

 

Video 2: Kumi-Kata EJU seminar 2023

Zoals blauw de pakking verbreekt, komt erg veel voor. Dat wordt niet meer toegestaan en betekent Shido. Er moet een grip blijven, geheel los is Shido.

 

Video 3: Kumi-Kata EJU seminar 2022 (Shido wit)

In de video hierboven zien we dat wit direct de grip van blauw met twee handen verbreekt en daarmee geen enkele Kumi-Kata meer heeft. Zijn grip is volledig los, dus de scheidsrechter zegt heel terecht Mate en bestraft wit met shido. 

 

Video 4: Kumi-Kata EJU seminar 2022 (geen straf)

In de video hierboven zien we dat er op positieve wijze wel getracht wordt om Kumi-Kata te maken. Hier wordt niet bestraft.

 

Video 5: Kumi-Kata EJU seminar 2022 (Shido blauw)

Een goed voorbeeld dat blauw de Kumi-Kata volledig verbreekt en geen enkele grip heeft. Dit wordt nu direct bestraft met Shido.

 

Video 6: Kumi-Kata EJU seminar 2022 (Shido wit)

In dit voorbeeld zien we dat wit de pakking verbreekt en geheel los is van zijn tegenstander en moet bestraft worden met Shido.

 

 Video 7: Kumi-Kata EJU seminar 2022

Een goed voorbeeld van geen Kumi-Kata maken. Beiden pakken niet vast zoals het moet en beiden dienen bestraft te worden met Shido. Een uitstekende beslissing van de scheidsrechter