Spelsituatie 18 - Nek omwringen

Laatste wijziging: 29-05-17 12:25

Nekomwringen is een onregelmentaire handeling bij jeugd. Op deze pagina wordt uitgelegd wanneer er sprake is van nekomwringen.


Nekomwringen (jeugdwedstrijden)

Bij jeugdwedstrijden (onder 12 jaar) komt het helaas veel voor dat er om het hoofd wordt beetgepakt en op deze wijze geprobeerd wordt de tegenstander naar de grond te trekken. Vaak heeft het niets te maken met een judotechniek, maar is alles gericht om alleen het hoofd om te wringen. Op deze wijze wordt er veel kracht op de nek gezet en kunnen er blessures ontstaan. Als een judoka het goed doet moet de tegenstander gelift worden met de heup en is de arm om het hoofd alleen een sturende factor. Met ingang van het komende seizoen zal de arbitrage hier streng op gaan letten en zullen de acties waarbij de nek wordt omgewrongen direct bestraft worden met shido.