Nadere uitleg over band losmaken tijdens wedstrijd

Laatste wijziging: 13-09-22 07:28

Ter verduidelijking hier nadere uitleg of de judoka nu wel of niet wordt bestraft bij het op eigen initiatief losmaken van de band.


Begin van dit jaar (2022) heeft de IJF de regel ingevoerd dat het haar en/of judogi éénmaal per wedstrijd in orde gemaakt mag worden. Hiermee wordt bedoeld dat de band volledig wordt los gemaakt, kleding wordt geordend en band weer wordt vast geknoopt. De IJF omschrijft dit als volgt: Retying and arranging judogi and hair is allowed once per judoka per contest. Further occasions are penalised with shido.

Deze regel is duidelijk, de judoka krijgt éénmaal per wedstrijd de gelegenheid zoals hierboven is beschreven. Maar let op, als de judoka op eigen initiatief de band losmaakt, zonder dat de scheidsrechter hiervoor toestemming heeft gegeven, ook al is dit de eerste keer, zal de judoka bestraft worden. Gaat de band voor de tweede keer los, dan heeft de judoka pech en zal bestraft worden met Shido. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de judoka dat zijn kleding in orde is en de band goed is vastgeknoopt. 

Verder blijft uiteraard de regel van kracht, dat een judoka tijdens de mate momenten de kleding op eigen initiatief ordent en de jas tussen de band stopt en recht trekt indien nodig. 

Hieronder twee voorbeelden welke bestraft zullen worden met Shido.