EJU scheidsrechter / coach seminar geeft meer duidelijkheid over nieuwe regels.

Laatste wijziging: 08-04-17 11:49

Het EJU scheidsrechter / coach seminar op 24 en 25 maart 2017 heeft meer duidelijkheid verschaft over de interpretatie van de regel "Kaeshi-Waza" en "Bridge" . Klik verder voor nadere informatie.


Op 24 en 25 maart werd in Rome het jaarlijks EJU scheidsrechter & coach seminar gehouden. Dit seminar is een erg belangrijk moment voor afstemming en bespreking van de judo wedstrijdregels. Ook de JBN was vertegenwoordigd op dit seminar. Een belangrijk moment was de interpretatie over de regel "Kaeshi-Waza"en "Bridge". Over deze regel was na de wijziging op het IJF seminar in Baku, nog wel wat vragen ontstaan. Duidelijk is dat de regel wie als eerste op de mat landt, de score tegen krijgt en ook blijft bestaan. Daarbij is het wel zaak dat het judoprincipe, wie werpt wie, ook overeind blijft. Als u doorklikt naar spelsituatie nr 15 (Kaeshi Waza) wordt bij nr 2 een zeer belangrijk en duidelijk voorbeeld uitgelegd. Een ander issue zijn de "Bridge" situaties. Eigenlijk is het woord "Bridge" niet meer passend, omdat het niet altijd meer een echte "Bridge" situatie betreft. Veel passender is nu het woord "Head Defense" omdat alle situaties waarmee een judoka het hoofd als steunpunt gebruikt om een landing op de mat te voorkomen, nu wordt bestraft met Hansoku-Make. Maar let op, ook nu werd meegedeeld dat niet iedere landing op het hoofd ook een bewuste actie is van Uke. Soms kan Uke het niet voorkomen en was het toucheren van het hoofd op de mat geen bewuste actie om de landing te voorkomen. De scheidsrechters zullen hierin worden geïnstrueerd. Zie bij spelsituatie 2 (bruglanding) voorbeeld nr 4. Daar wordt de judoka op het hoofd geplaatst, maar is hier geen hansoku-Make.

Als er vragen zijn kan er altijd contact worden opgenomen met NSCJ@jbn.nl