Spelsituatie 07 - Ongeldige kumi-kata

Laatste wijziging: 26-01-18 04:06

In bepaalde omstandigheden voldoet kumi-kata tijdens een wedstrijd niet aan de wedstrijdregels. In dit artikel wordt uitleg gegeven over onreglementaire kumi-kata.


Ongeldige kumi-kata

Zodra de scheidsrechter hajime heeft geroepen, moet de judoka binnen een korte tijd een geldige pakking vasthebben. Een korte tijd is afhankelijk van de wijze waarop een judoka vecht voor zijn pakking en probeert tot een geldige pakking te komen. Uiteraard ziet de scheidsrechter in hoeverre de judoka ook probeert vast te pakken en interpreteert aan de hand hiervan de tijdsperiode. Als de judoka niet tot een geldige pakking komt, zal die bestraft worden met een shido.

Het kan ook zijn dat de judoka voorkomt dat zijn tegenstander tot een geldige pakking kan komen. Als de scheidsrechter ziet dat de judoka wel wil vastpakken, maar zijn tegenstander voorkomt dat door bijvoorbeeld voortdurend zijn rever weg te houden, dan moet de judoka bestraft worden die voorkomt dat de ander kan vastpakken. 

Bij een éénzijdige pakking wordt de tegenstander vastgepakt aan dezelfde zijde van de judogi.

Dat betekent dat er geen geldige pakking (links en rechts) wordt gemaakt. Een éénzijdige pakking is alleen toegestaan als de judoka probeert een aanval te maken of duidelijk toont bezig te zijn met voorbereiding tot een aanval. In de nieuwe interpretatie krijgt de judoka dus meer ruimte om de aanval te gaan maken. 

Wat ook vaak in een wedstrijd wordt gezien is het judoën met één hand vast en de ander los. Ook dit is geen geldige pakking en wordt door de scheidsrechter bestraft met shido.

Als de éénzijdige pakking ontstaat omdat de tegenstander met zijn hoofd onder de arm door duikt, wordt de judoka uiteraard niet bestraft voor de éénzijdige pakking. Dan wordt de judoka die onder de arm door duikt bestraft met shido. 

De judoka die drie keer achter elkaar zijn kumi-kata verbreekt zonder een aanval te maken, zal bestraft worden met shido. Hierbij is de gedachte dat deze judoka alleen zijn kumi-kata wil verbreken zonder een aanval te maken en hierbij ook voorkomt dat de ander kan judoën. Dat is negatief gedrag en wordt dan bestraft.

Het verbreken van de kumi-kata met twee handen is niet toegestaan en wordt ook bestraft met shido. 

Als de kumi-kata wordt verbroken met behulp van de knie of door je eigen broek vast te pakken wordt de judoka bestraft met shido.

Voorbeelden van ongeldige kumi-kata

Voorbeeld 1: eenzijdige pakking

Op deze foto zien we heel duidelijk dat wit vast heeft met een éénzijdige pakking. Zowel de linker als de rechterhand hebben de blauwe judogi aan dezelfde zijde vast. Deze pakking is alleen toegestaan als wit actief bezig is met een aanval of met de voorbereiding daarvan. Wordt er zo vast gepakt en er volgt geen aanval dan wordt wit bestraft met shido.

Voorbeeld 2: Crossgrip

De crossgrip is ook een éénzijdige pakking. De judoka pakt de tegenstander aan dezelfde zijde van de kimono vast. Op deze foto zien we dat wit met de linkerhand de rechtermouw van blauw vast heeft en dan met de rechterarm over de rechterschouder van blauw heen vast pakt. Zowel de linker als rechterhand van wit zijn aan dezelfde zijde van blauw. Deze pakking is alleen toegestaan als wit deze pakking actief gebruikt om een aanval te maken of actief toont dit voor te bereiden.