De scheidsrechter

Laatste wijziging: 08-11-22 08:18

Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het juiste verloop van de wedstrijd en het toepassen en naleven van de spelregels.


Zonder scheidsrechter geen wedstrijd. 

Ook let de scheidsrechter op de veiligheid van de judoka's en dat alles ordelijk verloopt. Bij een judowedstrijd is de scheidsrechter behalve een spelleider ook nog een jurylid. Hij beoordeelt of een techniek geldig is en geeft daar wel of geen waardering voor. De beoordeling (score of geen score, ippon of waza-ari) zorgt nog wel eens voor meningsverschillen en discussies. Sport is emotie en het is begrijpelijk dat betrokkenen soms anders denken over de genomen beslissing. Toch moet iedereen beseffen dat de scheidsrechter is aangesteld om deze beslssing te nemen. Hij doet dat met alle integriteit en verantwoordelijkheid. Het is op dat moment zijn interpretatie en beslissing. Ook al ben je het niet eens met de genomen beslissing, probeer toch de genomen beslissing van de scheidsrechter te respecteren.

Het accepteren van de scheidsrechter beslissing is een onderdeel van de sport.


Tekens van de scheidsrechter

Tijdens een wedstrijd kan de scheidsrechter meerdere tekens (gebaren) gebruiken. Dit doet de scheidsrechter om zijn beslissing te verduidelijken zowel voor de tafeljury en zijn collega scheidsrechters, maar uiteraard ook voor publiek, coaches en anderen. Soms is er rond een wedstrijd zoveel lawaai dat het niet te horen is wat de scheidsrechter roept. Door het teken te geven kan iedereen zien wat de scheidsrechter bedoelt. 


Mate


Winnaar


Streng maar rechtvaardig

 

Tekens

 

         

 

Hieronder het teken dat de judoka een pistolgrip heeft en bestraft zal worden met shido.

De foto hieronder toont de overtreding van het in de mouw grijpen.