Scorebord

Laatste wijziging: 17-05-22 04:17

Op het scoreboard worden scores en straffen aangegeven. Op het scoreboard valt tevens af te lezen hoeveel speeltijd er nog resteert in een partij.


Hoe werkt het scorebord?

Hier zien we een voorbeeld van een electronisch scorebord. Dit model wordt vooral bij internationale evenementen gebruikt. Op dit scorebord zien we op de onderste zwarte balk de wedstrijdtijd. De wedstrijd begint (voor senioren) op 4 minuten en telt dan af naar 0:00. In dit voorbeeld staat de tijd op 0:00 en is de wedstrijd dus voorbij. Verder zien we dat bij wit en bij blauw een 0 staat. Door beide judoka's is er dus niet gescoord en betekent dit een gelijke stand. 

Op het scorebord kan iedereen de stand van de wedstrijd volgen. De wedstrijdtijd en eventuele houdgreeptijd wordt getoond. Maar ook alle scores en eventuele straffen worden direct op het scorebord zichtbaar. Het is dus goed te zien welke judoka voor staat of wie er heeft gewonnen. Het model van het scorebord varieert vaak. maar het principe is hetzelfde. Soms wordt de ippon wel vermeld, soms ook niet. 

Voor alle duidelijkheid de scores worden aangeduid met het aantal cijfers. 

  • Waza-ari is 1 cijfer       voorbeeld:  1  (nieuw sinds 1 febr 2017)
  • Ippon zijn 2 cijfers       voorbeeld:  10


Lezen van het scorebord

Hoe kan je de stand nu aflezen op een scorebord?

Voorbeeld 1: met een score voor wit

in dit voorbeeld zien we een 1 bij wit. Dat betekent dat wit een waza-ari heeft gescoord. De scores zijn doorslaggevend. In de reguliere tijd, dus de eerste 4 minuten, kan alleen gewonnen worden met een score. Wit heeft in deze wedstrijd ook nog een shido gekregen (gele kaart), maar omdat hij gescoord heeft met een waza-ari is dat niet van belang. Hier wint wit dus met waza-ari.

Voorbeeld 2: met gelijke stand

In dit voorbeeld zijn de scores gelijk. Beide judoka's hebben in de reguliere tijd een waza-ari gescoord. We zien ook dat wit 1 keer shido heeft (1 gele kaart) en blauw 2x shido (2 gele kaarten). Dat is in de reguliere tijd (eerste 4 minuten) niet meer van belang. De scores bepalen wie er wint. Dat is hier gelijk dus wordt de wedstrijd voortgezet in de golden score (dit wordt in een apart voorbeeld uitgelegd: Golden Score).

Voorbeeld 3: ippon voor blauw

In dit voorbeeld zien we 11 staan bij blauw. Dat betekent dat blauw een ippon heeft gescoord (is 10) en ook nog een waza-ari (is 1). De ippon is gescoord met nog 1 minuut en 46 seconden te gaan. Bij het scoren van een ippon is de wedstrijd voorbij.


Golden score

Als een wedstrijd eindigt met een gelijke stand, wordt de wedstrijd verlengd. De scores of straffen die al op het scorebord zijn geplaatst, blijven staan. De scheidsrechter hervat de wedstrijd zo snel mogelijk en roept hajime om de wedstrijd weer te laten beginnen. Deze verlenging wordt de ‘golden score’ genoemd. De golden score gaat net zo lang door tot één van de judoka’s een score maakt of voor de derde keer bestraft wordt. Bij een score is de wedstrijd direct voorbij en wint de judoka die scoort. Bij een straf is het dus bepalend of het voor de betreffende judoka de derde straf betreft. De derde straf opgeteld in de reguliere wedstrijd en goldenscore tijd betekenty hansoku make (diskwalificatie). Hierna is de wedstrijd voorbij. Dit zien we in het volgende voorbeeld.

 

 

In het voorbeeld hierboven zien we het verloop van een wedstrijd. We beginnen met scorebord linksboven. De reguliere tijd is voorbij, de stand is gelijk en blauw heeft twee keer een shido. De wedstrijd gaat nu door in golden score. Tijdens de golden score krijgt wit (0.42) ook een shido. In dit geval gaat de golden score gewoon door want als het niet de derde shido betreft, is dat niet meer bepalend. Op 1.18 krijgt wit een tweede shido. Ook nu gaat de wedstrijd door, want geen van de judoka's heeft een derde shido. Op 2.17 krijgt wit de derde shido (is hansoku-make /rode kaart) en dan is de wedstrijd pas voorbij en heeft blauw gewonnen.

Golden Score en Jeugdwedstrijden

Bij jeugdwedstrijden (onder de 12 jaar) passen we de golden score regel niet toe. Aan het einde van een jeugdwedstrijd met gelijke stand, wordt de wedstrijd door drie scheidsrechters beslist met ‘hantei’. Dat betekent dat de drie scheidsrechters een vlag omhoog steken van de kleur die zij als winnaar aanwijzen. Als er maar één scheidsrechter is, dan beslist hij uiteraard alleen.

Bij de jeugdwedstrijden is een shido wel bepalend. Als er naar het eind van de wedstrijd geen scores zijn, of de stand is gelijk met scores, dan wint de judoka met het minste aantal shido's.