Spelsituatie 11 - Bruglanding en Head-defence

Laatste wijziging: 28-04-23 09:30

Als een judoka geworpen wordt en deze judoka vangt zich op door op zijn hoofd en voeten te landen, dan zal de scheidsrechter dit als een bruglanding beoordelen. Als een judoka zijn hoofd als steunpunt gebruikt om daarmee tevoorkomen dat hij op de rug wordt geworpen, wordt dit gezien als head-defence. Dit wordt bestraft met Hansoku-Make. (Zie nadere uitleg.)


Bruglanding is IPPON voor tegenstander.

Head-defence is Hansoku-Make.

Waarom een Ippon of Hansoku-Make?

BRIDGE / BRUGLANDING: 

Bridge of de brugval is een techniek waarbij een judoka zich opvangt op hoofd en voeten om te voorkomen dat hij/zij op de rug landt. Deze techniek kan erg gevaarlijk voor de nek zijn en moet in het judo ontmoedigd worden. Daarom wordt een bruglanding toch beoordeeld als een Ippon en heeft het dus geen enkele zin dat de judoka zich met een bruglanding opvangt. Er kan uitgebreid gediscussieerd worden waarom bij Bridge een Ippon en bij Head-defence een Hansoku-Make wordt gegeven. Dat is een beslissing waar binnen de IJF zorgvuldig over is nagedacht. Er is dus een onderscheid aangebracht in een bruglanding en head-defence. Wat betekent dat nu? Aan de hand van enkele onderstaande videobeelden, zullen deze begrippen meer verduidelijkt worden. 

Op het EJU seminar in 2023 is de criteria voor bruglanding nog wat verder aangescherpt. Een bruglanding zal in 2023 nog sneller gegeven kunnen worden dan voorheen. Ook een landing op hoofd en bijvoorbeeld één voet en de landing dus meer zijwaarts gericht, kan nu ook als bruglanding gezien worden. 

EEN BRUGLANDING BETEKENT IPPON VOOR DE TEGENSTANDER.

 

 Voorbeeld 1: Brugval en Ippon voor tegenstander

 

In dit bovenstaande voorbeeld zien we dat wit start met een linkse aanval, die uitstekend gepareerd wordt door de judoka in blauw. Blauw raakt niet uit balans, stapt om wit heen en start daarmee een nieuwe aanval en werpt dan wit naar de mat. Wit tracht zijn landing te voorkomen door zijn rug van de mat te houden en op zijn hoofd en rechtervoet te landen. Zijn lichaam is dan naar de rechterzijde gericht en draait dan door naar de buik. Dit wordt nu ook als bruglanding beschouwd.  

 

Voorbeeld 2: Brugval en Ippon voor tegenstander

Hier zien we dat wit wordt geworpen en zich opvangt in een bruglanding. Dit betekent een Ippon voor blauw. 

 

Voorbeeld 3: Brugval en Ippon voor tegenstander

 

Dit is een voorbeeld van een bruglanding. Blauw gebruikt ook zijn hoofd als steunpunt, valt door in dezelfde richting en vangt zich op een voet op. Op dat moment dat blauw zich opvangt met hoofd en voet, houdt hij de rug hol en is te zien dat er een brugval ontstaat. Zet het beeld maar een stil op dat moment.

 

Voorbeeld 4: Brugval en Ippon voor de tegenstander

 

Hier zien we dat wit geworpen wordt en zijn hoofd als steunpunt gebruikt. In zijn val steunt hij op hoofd, rechtervoet en dan naar linker voet, dan door naar de linkerzij en buik. Zijn rug houdt hij op deze wijze van de mat af. Duidelijk geval van brugval en Ippon voor blauw.

 

 

HEAD-DEFENCE:

Head-defence zijn nu alle technieken waarbij een judoka zijn hoofd als steunpunt gebruikt om de landing op de rug te voorkomen. De judoka steunt met zijn hoofd op de mat en probeert met behulp van het steunpunt zijn lichaam te draaien zodat hij op de zij of buik zal vallen. Dit is een erg gevaarlijke techniek, met groot gevaar voor letsel aan de nek.

Het toepassen van "Head-defence"technieken worden bestraft met Hansoku-Make.  

De videobeelden zullen dit verder verduidelijken. Waarbij ook enkele voorbeelden dat het raken van het hoofd op de mat geen head-defence is en dus niet worden bestraft. (zie voorbeelden 3 en 4)

 

Voorbeeld 1: hansoku-make door head-defence

 

In deze video zien we dat wit met een lage schouderworp geworpen wordt. In zijn val steunt wit met zijn hoofd op de mat. Wit gebruik bewust zijn hoofd als steunpunt om zijn val op de rug te voorkomen. Hij maakt een draai met zijn hoofd als steunpunt en probeert op deze wijze naar de buik te draaien. Zet het beeld eens stil op het juiste moment dan is te zien dat wit zijn hoofd zelfs naar achteren buigt. Hier is geen twijfel over mogelijk en deze actie dient ook bestraft te worden met Hansoku-Make voor wit

 

Voorbeeld 5: Brugval en Ippon voor de tegenstander

 

Hier zien we dat wit geworpen wordt en zijn hoofd als steunpunt gebruikt. In zijn val steunt hij op hoofd, rechtervoet en dan naar linker voet, dan door naar de linkerzij en buik. Zijn rug houdt hij op deze wijze van de mat af. Duidelijk geval van brugval en Ippon voor blauw.

 Voorbeeld 2: hansoku-make door head-defence.

 

Ook in deze video zien we een goed voorbeeld van head-defence. Blauw zoekt zelf het steunpunt met zijn hoofd en gebruikt dit om vervolgens naar de buik te draaien. Dit wordt absoluut bestraft met hansoku-make.

 

Voorbeeld 3: Voorbeeld van GEEN head-defence


 In deze video zien we een voorbeeld dat niet als head-defence wordt beschouwd. Blauw zet de aanval zo laag in, op twee knieen bijna zittend, dat wit al met zijn hoofd de mat raakt en daarna doorgeworpen wordt. Hier gebruikt wit niet bewust zijn hoofd als steunpunt en kan hij er niets aan doen. Het is niet fair wit hiervoor te bestraffen. Dit betekent dus geen overtreding en ook geen straf.

 

Voorbeeld 4: voorbeeld, GEEN head-defence

Hier zien we dat blauw geworpen wordt door wit en voor zijn landing ook met zijn hoofd op de mat steunt.Toch is dit geen geval van head-defence en wordt dus niet bestraft. De actie van wit is erg laag en blauw kan niet voorkomen dat hij met zijn hoofd de mat raakt. In feite kan blauw niets anders. Dan zien we dat blauw via het hoofd naar zijn linker zij valt. Er is geen sprake van het proberen in een brugval te landen of het gebruiken van het steunpunt om te draaien naar de buik. Dit is een natuurlijke val veroorzaakt door wit. Dus geen straf.

 

Voorbeeld 4: Brugval en Ippon voor tegenstander

 

Dit is een voorbeeld van een bruglanding. Blauw gebruikt ook zijn hoofd als steunpunt, valt door in dezelfde richting en vangt zich op een voet op. Op dat moment dat blauw zich opvangt met hoofd en voet, houdt hij de rug hol en is te zien dat er een brugval ontstaat. Zet het beeld maar een stil op dat moment.

 

 Voorbeeld 5: Brugval en Ippon voor de tegenstander

 

Hier zien we dat wit geworpen wordt en zijn hoofd als steunpunt gebruikt. In zijn val steunt hij op hoofd, rechtervoet en dan naar linker voet, dan door naar de linkerzij en buik. Zijn rug houdt hij op deze wijze van de mat af. Duidelijk geval van brugval en Ippon voor blauw.