Jeugdreglement

Laatste wijziging: 18-02-22 07:29

Bij de JBN kennen we een jeugdreglement judo. Dit is een reglement voor judoka's onder de 12 jaar.


Het Jeugdreglement is geactualiseerd en is per 1 september 2021 ingegaan. 

Het reglement (pdf) is hier te downloaden.

jeugdreglement 2021.pdf

Hieronder tevens een video waarin het Jeugdreglement wordt uitgelegd. 

 

De basis van dit reglement ligt bij het reguliere (senioren) reglement. In feite is het jeugdreglement het seniorenreglement met een aantal uitzonderingen. De uitzonderingen hebben allen te maken met de veiligheid en met het opvoedende karakter. Tenslotte moeten deze jeugdige judoka's spelenderwijs het judo onder de knie krijgen en het reglement nog leren.

Belangrijk is het opvoedende karakter


De uitzonderingen

Uiteraard zijn alle verboden handelingen, zoals vermeld in het senioren wedstrijdreglement ook hier niet toegestaan. Daarnaast is in het jeugdreglement tevens niet toegestaan:

Categorie onder de 15 jaar: 

Verboden en bestraft met shido: 

  • Kansetsu-waza technieken.
  • Kata-sankaku grip en alle soortgelijke grips waarbij er spanning op de nek en/of rugwervel zou kunnen ontstaan. 

Bij het verliezen van het bewustzijn door middel van een shime-waza techniek wordt de judoka uitgesloten van het toernooi.

Categorie onder de 12 jaar: 

Verboden en bestraft met shido: 

  • Alle sutemi-waza technieken.
  • Alle worpen direct op 1 of 2 knieën.
  • Shime-waza technieken.
  • Kansetsu-waza technieken.
  • Sankaku-waza technieken.
  • In tachi-waza direct om het hoofd pakken. Het hoofd, de hals en de schouder dienen vrij te blijven (zie bijlage ter verduidelijking). Ontstaat deze situatie in de actie dan ook een shido.
  • In ne-waza om het hoofd pakken zonder daarbij een arm in te sluiten.
  • Kata-sankaku grip en alle soortgelijke grips waarbij er spanning op de nek- en/of rugwervel zou kunnen ontstaan.

Categorie onder de 10 jaar: 

De judoka’s (her)starten altijd vanuit vaste kumi-kata (kenka/ai yotsu).

Strafbeleid

Het jeugdjudo behoort een opvoedend karakter te hebben. Dat betekent ook zo weinig mogelijk bestraffingen. In principe wordt er eerst gewaarschuwd en uitgelegd dat een handeling niet is toegestaan. Soms is de scheidsrechter van mening dat er toch direct bestraft moet worden. Dat kan de scheidsrechter dan naar eigen inzicht beslissen.
Bij elke straf die de scheidsrechter geeft zal hij duidelijk uitleggen waarom of waardoor de straf wordt gegeven.

Voor de extra verboden handelingen, zoals hierboven vermeld bij uitzonderingen wordt altijd een shido gegeven. Ook bij grabbing (als de judoka in staande positie zijn tegenstander bij de broek/been vastpakt) is de straf een shido. Hansoku-make is wel mogelijk, maar dat zijn bij ernstige overtredingen tegen de geest van het judo.

Veiligheid

Veiligheid is altijd een belangrijk aandachtspunt voor de scheidsrechter. Vooral in het jeugdjudo heeft dat een bijzondere aandacht en heeft veiligheid altijd de hoogste prioriteit. Gaat dus boven het reglement.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, maar waarbij de scheidsrechter van mening is van de veiligheid van één of beide deelnemers in het geding is, zal de scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk onderbreken en die maatregelen treffen die hij nodig acht. Hij heeft het recht hierbij bestraffend op te treden, daarbij de intentie van de handeling in acht nemend.

Blessurebehandeling

In tegenstelling tot het seniorenreglement, mag tijdens jeugdwedstrijden de dokter (EHBO) altijd behandelen. Dat mag dus onbeperkt. De scheidsrechter zal ook veel sneller een arts/EHBO raadplegen als een jeugdjudoka geblesseerd raakt.

 

Vragen n.a.v. het nieuwe jeugdreglement: 

1. Zijn alle worpen op één of 2 knieen nu verboden?  Ja, alle werp-technieken waarbij Tori direct één of twee knieen gebruikt, worden bestraft met Shido. 

2. Als Tori balans verliest en in de worp op de knie valt, wordt dat ook bestraft? Nee, dat wordt niet bestraft met shido, maar zal ook geen score opleveren. Als de scheidsrechter van mening is dat dit opzettelijk gebeurt, kan hiervoor wel bestraft worden.

3. Is de blessureregel -15 nu gelijk aan de regel voor de -12 categorie? Ja, dat klopt, ook bij de categorie onder de 15 jaar, is de blessurebehandeling toegestaan zoals bij -12 jaar.

4. Is de Kata-Sankaku-grip nu hetzelfde als voorheen de necktie? Ja inderdaad. Deze omschrijving kan je beschouwen als vervanging van het woord "necktie?

5. Wordt de Kata-Sankaku-Grip onder de 15 jaar nu direct bestraft met Shido? Ja, voorheen werd bij necktie alleen mate gezegd. I.v.m. de veiligheid worden deze soortgelijke technieken nu direct bestraft met Shido.

6. Is Ko-Uchi-Makikomi nog toegestaan onder 12 jaar? Nee dat is niet toegestaan. Deze techniek valt onder Yoko-Sutemi-Waza en is dus niet toegestaan.

 

Extra uitleg om het hoofd pakken (nek omwringen)

Voorbeeld 1: juiste pakking

Hierboven zien we een voorbeeld van een juiste pakking (kumi-kata).


Voorbeeld 2: niet toegestane pakking voorbij de nek van de tegenstander

Hier zien we dat Florentijn om het hoofd wordt vastgepakt. De tegenstander gaat met zijn hand voorbij de nek van Florentijn en pakt hem aan de andere schouder vast. Dat is dus niet toegestaan. Onder de 12 jaar (jeugdreglement) mag de judoka met zijn pakking niet voorbij de nek komen van de tegenstander zoals op bovenstaande foto.


Voorbeeld 3:  voorbij de nek maar wel toegestaan

Hier zien we een voorbeeld van een pakking die wel is toegestaan. De essentie is dat de pakking niet om het hoofd is.