Overtredingen

Laatste wijziging: 24-01-18 01:53

In het judo kunnen judoka's bestraft worden in geval van overtreding van de regels. Op deze pagina wordt uitleg gegeven over de straffen die de scheidsrechter kan uitdelen bij het constateren van een overtreding.Shido

Er zijn vele overtredingen die de scheidsrechter met shido kan bestraffen. De overtredingen die het meest voorkomen:

 • De judoka pakt zijn tegenstander niet op de juiste wijze vast (kumi-kata);
 • De judoka moet zijn tegenstander met twee handen vastpakken. Met één hand los judoën mag maar van korte duur zijn en mag alleen voorkomen in het gevecht om de judopakking;
 • De judoka is niet actief en wacht te lang met een aanval te maken;
 • De judoka pakt zijn tegenstander vast met een éénzijdige pakking zonder een aanval te maken of een aanval voor te bereiden. Een éénzijdige pakking is de judogi van de tegenstander aan één kant vastpakken. Dus of met één of beide handen alleen aan de linkerkant of met één of beide handen alleen aan de rechterkant;
 • Zonder noodzaak de gevechtsruimte uitlopen.


Hansoku-make


Hansoku-make: Wanneer wordt je bestraft met hansoku-make?

Meerdere situaties kunnen met hansoku-make bestraft worden. Alle bestraffingen met hansoku-make zijn voor ernstige overtredingen die in bijna alle gevallen tegen de geest van het judo indruisen.  De overtredingen die het meest voorkomen zijn:

 • De judoka loopt weg, ontwijkt opzettelijk het gevecht zodat de tegenstander niet vast kan pakken;
 • De derde shido die wordt gegeven is automatisch een hansoku-make;
 • De judoka voert een techniek uit die gevaarlijk kan zijn voor de tegenstander (bijv. waki-gatame);
 • De judoka voert een techniek uit die gevaarlijk kan zijn voor hem/haarzelf (bijv. diving).


Wat betekent hansoku-make voor de wedstrijd?

Als een judoka wordt bestraft met een directe hansoku-make, dan is deze wedstrijd beëindigd en wint de andere judoka met een ippon. Een ‘directe Hansoku-make’ is de straf die in eenmaal als hansoku-make wordt gegeven. Een ‘indirecte hansoku-make’ is de straf die is opgebouwd uit meerdere straffen zoals drie shido’s. De judoka die wordt bestraft met een directe hansoku-make mag niet meer verder deelnemen aan het toernooi.


Betekent een directe hansoku-make altijd diskwalificatie voor het hele toernooi?

Nee, soms is de bestraffing hansoku-make een diskwalificatie voor die ene betreffende wedstrijd waarin de hansoku-make is gegeven. De judoka mag dan weer deelnemen aan een volgende wedstrijd. Dit is het geval bij:

 • Diving: Met een werptechniek rechtstreeks met je hoofd naar de mat duiken;
 • Judogi niet in orde: De judogi voldoet niet aan de juiste afmeting;
 • Wegvluchten van de wedstrijd: Zodanig wegrennen dat de tegenstander je niet meer kan vastpakken.

Alle andere hansoku-make bestraffingen betekent dat de bestrafte judoka niet meer verder aan het toernooi mag deelnemen. Deze hansoku-make straffen worden o.a. gegeven bij:

 • Een handeling verrichten die de tegenstander kan verwonden of handelingen die in strijd kan zijn met de geest van judo.