Scheidsrechter en tafeljury

Laatste wijziging: 30-05-17 09:52

Scheidsrechter en tafeljury vervullen een belangrijke rol in het wedstrijdjudo. In dit artikel wordt uitgelegd welke taken zij in onderlinge samenwerking uitvoeren.


Als regel wordt een wedstrijd geleid door drie scheidsrechters. Eén scheidsrechter staat in het midden en heet de hoofdscheidsrechter. De twee andere scheidsrechters zitten op een stoel op de hoek van de gevechtsruimte en heten hoekscheidsrechter. De drie scheidsrechters beslissen op basis van gelijkwaardigheid (“meerderheid van drie”). Dit betekent dat als twee van de drie scheidsrechters een andere mening hebben de derde de beslissing van de andere twee scheidsrechters overneemt. Het is echter ook mogelijk dat een wedstrijd door één scheidsrechter wordt geleid. Dan staat de hoofdscheidsrechter alleen op de mat zonder hoekscheidsrechters en beslist dus alleen. De scheidsrechters worden geholpen door een tijdwaarnemer. De tijdwaarnemer zet de scores op het scorebord en houdt de wedstrijdtijd bij.

Caresysteem / videosysteem

Met ingang van september 2014 is de JBN begonnen met de invoer van de videoscheidsrechters. Bij dit systeem staat er één scheidsrechter op de mat en hebben de hoekscheidsrechters plaats genomen achter de tafel en een videosysteem. Indien nodig kunnen de videoscheidsrechters de beelden terugkijken en de hoofdscheidsrechter daarmee ondersteunen. De videoscheidsrechters leiden samen met de hoofdscheidsrechter de wedstrijd en ook hier is de meerderheidsregel van toepassing. Als de videoscheidsrechters een beslissing geven, dan hebben zij dat al onderling afgestemd en is het dus altijd al een meerderheid. De hoofdscheidsrechter moet de beslissing altijd overnemen. Dit systeem wordt door de JBN alleen toegepast op alle NK's.

Met dit systeem wordt nog meer kwaliteit gewaarborgd. De arbitrage wordt hiermee ondersteund om bij twijfel de techniek nog eens op video te kunnen terug zien. Ook de arbitrage heeft maar één doel: de juiste beslissing nemen voor de judoka. 

Caresysteem

Deze foto is van een EK cadetten. Hier zien we dat de refereedirector ook de beschikking heeft over videoschermen en dus ook de technieken op de video kan mee en/of terug kijken. Op de voorgrond zien we nog net de twee schermen van de videoscheidsrechters aan de mat (zie volgende foto).


Caresysteem

Hier zien we de twee videoscheidsrechters aan de rand van de mat. Deze videoscheidsrechters arbitreren dus samen met de hoofdscheidsrechter op de mat de wedstrijd. Hierbij zit een lid van de EJU scheidsrechterscommissie om mee te kijken en ondersteuning te leveren. 


Caresysteem

Dit is een European Cup in Duitsland. Daar is de mat rood in plaats van geel.

Hier zien we de twee videoscheidsrechters en het scherm. Duidelijk is te zien dat er communicatieappratuur wordt gebruikt. De videoscheidsrechter staat met een radio in contact met de hoofdscheidsrechter


Caresysteem NK -18

Als er maar één camera gebruikt wordt, dan zal de camera aan de tegenovergestelde zijde van de videoscheidsrechters geplaatst worden. Zoals op deze foto is te zien.