JBN met nieuwe regels van start

Laatste wijziging: 31-03-17 09:35

Zoals gebruikelijk conformeert de JBN zich zo spoedig mogelijk aan wijzigingen in de internationale wedstrijd regelgeving. Het nieuwe reglement is vanaf 1 februari 2017 van kracht.


Het is belangrijk dat wereldwijd hetzelfde reglement met dezelfde interpretatie wordt gehanteerd. Dat is alleen mogelijk als alle federaties hetzelfde reglement hanteren. Daarnaast is het belangrijk dat de JBN judoka's zo spoedig mogelijk vertrouwd raken met de nieuwe regels als zij naar internationale wedstrijden gaan. In afstemming met de Technische Staf is besloten het nieuwe wedstrijdreglement ook bij de JBN in te voeren en wel vanaf 1 februari 2017.

Deze website is reeds volledig aangepast aan de nieuwe regelgeving. 

 

OVERZICHT NIEUWE REGELS (testperiode 2017)

Wedstrijdtijd:

 • Heren en Dames vier (4) minuten 

Evaluatie scores:

 • Er zijn slechts twee scores: Ippon en Waza-Ari . (Yuko bestaat niet meer)
 • Alle scores die tot op heden Yuko waren, zijn nu ook Waza-Ari.
 • De Waza-Ari’s worden niet meer opgeteld. (Waza-Ari Awasete Ippon bestaat niet meer)
 • Osae-Komi tijd voor Waza-Ari is nu van 10 t/m 19 sec. / Ippon 20 sec 

Technische score:

 • In de reguliere speeltijd, kan een wedstrijd alleen worden gewonnen door een technische score (Waza-Ari en Ippon).
 • Een straf (shido) is in de reguliere speeltijd niet bepalend om te winnen. (met uitzondering van Hansoku-Make)

 Golden Score:

 • Bij gelijke stand (scores of als er geen scores zijn) in de reguliere speeltijd, zal de Wedstrijd door gaan naar Golden Score. Dus ook ongeacht de shido’s.
 • Alle scores en straffen van de reguliere Wedstrijd blijft op het bord staan.
 • De beslissing in Golden Score zal bepaald worden door een score of door het verschil in shido’s.
 • Het maximale aantal shidos, is nu 3 in plaats van 4. De 3e shido is nu Hansoku-Make.
 • De pakkingen pistolgrip, pocketgrip en eenzijdige pakking zijn toegestaan als deze pakking positief wordt gebruikt. Dus om een aanval te maken of voor te bereiden. Indien deze pakking negatief wordt gebruikt, wordt die onmiddelijk bestraft.
 • Niet geldige Kumi-kata, zoals Cross-Guard grip en het vastpakken bij de band zal niet worden bestraft zolang Tori dit gebruikt als voorbereiding van zijn aanval. (ter beoordeling scheidsrechter).

Tegen de geest van het judo:

 • Het handelen tegen de geest van het judo, zal worden bestraft met Hansoku-Make. Bijvoorbeeld van de mat af vluchten of bij iedere poging om de wedstrijd te ontvluchten.

 Veiligheid:

 • Als Uke probeert zijn val/landing op de rug te voorkomen met een beweging die gevaarlijk is voor hoofd, nek of rug, wordt hij bestraft met Hansoku-Make. (Brug landing).
 • Het opvangen /landing op beide ellebogen wordt als geldig beschouwd en zal worden geëvalueerd als Waza-Ari.
 • Landing op één elleboog is niet geldig voor een score.

 Werpactie en overname:

 • In het geval van een overname zal de judoka die het eerst op de rug beland, degene zijn die is geworpen.
 • Als er een score kan worden gegeven, zal het ook worden toegewezen.
 • Elke actie na de landing zal als een Ne-Waza actie worden beschouwd en kan niet worden geteld.

judogi

 • Voor een juist wedstrijdverloop en goede mogelijkheid van kumi-kata, is het noodzakelijk dat de judogi juist is gesloten in de band waarbij de band strak gebonden is. Om dat mogelijk te maken zullen de deelnemers hun Judogi en band zo snel als mogelijk tussen Matte en Hajime in orde brengen.

 

Meer Spelregels

Judolink is een initiatief van Judo Bond Nederland in het kader van de missie: "Samen naar een Veiliger Sportklimaat". De website heeft tot doel om de kennis van de judospelregels te vergroten bij judoka's, coaches en volgers van de sport.