Uitleg over Tachiwaza en Newaza.

Laatste wijziging: 11-02-19 10:10

IJF seminar 2019 in Mittersill geeft duidelijke uitleg over interpretatie Tachiwaza en Newaza.


Op het IJF seminar, gehouden in januari 2019 te Mittersill, werd een belangrijke uitleg gegeven over de interpretatie wanneer een actie in Tachiwaza of in Newaza plaats vindt. Dit is een belangrijke interpretatie, omdat hierover vaak misverstand bestond. Vanuit een newazapositie is een werpactie niet geldig en kan er dus niet gescoord worden. Vanuit Tachiwaza positie wel.

Bij de spelsituaties is als nummer 20 de spelsituatie "Newaza of Tachiwaza?" opgenomen. Daar wordt uitgelegd welke criteria worden gehanteerd of een situatie nog in Tachiwaza of Newaza is. Aan de hand van enkele videobeelden en foto's wordt dit verduidelijkt.    

Judolink is een initiatief van Judo Bond Nederland in het kader van de missie: "Samen naar een Veiliger Sportklimaat". De website heeft tot doel om de kennis van de judospelregels te vergroten bij judoka's, coaches en volgers van de sport.