Spelsituatie 14 - Bearhug

Laatste wijziging: 08-02-22 12:36

De bearhug is een pakking die aan regels gebonden is. In dit artikel wordt uitgelegd onder welke omstandigheden deze pakking is toegestaan en wanneer dat niet het geval is.


Bearhug

Onder bearhug wordt verstaan een pakking waarbij de judoka zijn tegenstander met beide armen om het bovenlichaam vastpakt. Dit vastpakken is een negatieve pakking die niet in het judo thuis hoort. Het is meer een worsteltechniek. Er zijn wel enige restricties aan verbonden en is best wel moeilijk om goed te beoordelen. Als een judoka aanvalt met een bearhug, dan moet de aanvallende judoka (tori) een kumi-kata hebben. Met andere woorden, hij moet zijn tegenstander al vast hebben. Als er geen kumi-kata is, dan is een bearhug niet toegestaan. De scheidsrechter roept dan mate en de judoka wordt bestraft met shido. Een complexe regel, maar de video's kunnen het wel verduidelijken.

Voorbeelden van Bearhug

Voorbeeld 1: bearhug

In dit voorbeeld zien we dat blauw om het lichaam (bearhug) van wit vastpakt. Is dit nu vanuit een kumi-kata en toegestaan? Dat is in dit voorbeeld niet echt goed te zien. Maar het volgende voorbeeld is dezelfde situatie gefilmd vanaf een andere positie. Dat fragment geeft meer duidelijkheid.

Voorbeeld 2: bearhug

Vanaf deze positie is het vorige fragment beter te beoordelen. Het betreft dezelfde situatie als het eerste voorbeeld. Hier zien we dat blauw vanuit kumi-kata naar de bearhug gaat. Blauw heeft een geldige kumi-kata, rechts in de nek van wit en links onder aan de mouw. Blauw maakt de rechterhand los, maar blijft met de linkerhand de rechtermouw van wit vasthouden. Vanuit deze positie maakt zij de bearhug. Dit is dus vanuit een kumi-kata positie en is dus toegestaan. Ippon in dit geval.