Spelsituatie 19 - Hansoku-Make

Laatste wijziging: 05-04-22 06:31

In het judo zijn bepaalde handelingen verboden. Op deze pagina wordt nadere uitleg en enkele voorbeelden gegeven over de ernstige verboden handelingen die bestraft worden met Hansoku-Make en waarom ze verboden zijn.


Verboden handelingen

 

 

In het judowedstrijdreglement kennen we meerdere verboden handelingen. Er zijn er al enkele genoemd bij ongeldige pakking en ook bij negatief judo. Hieronder zullen we enkele voorbeelden tonen van Hansoku-Make situaties. 

 

Voorbeelden van verboden handelingen

Voorbeeld 1: Gevaarlijke werptechniek met klem op elleboog. Is Hansoku-Make.

In deze video zien we een voorbeeld van een erg gevaarlijke actie. Blauw heeft met twee handen de linkermouw vast van wit en zet vervolgens een voorwaarste werpactie in. De arm van wit komt daarbij met de elleboog gericht naar de schouder/arm van blauw. Hierbij komt een klem op het elleboog gewricht van wit en is deze techniek erg gevaarlijk waarmee een blessure kan ontstaan. De scheidsrechter moet onmiddelijk ingrijpen en de blauwe judoka zonder enige twijfel bestraffen met Hansoku-Make.

 Voorbeeld 2: Werptechniek met klem op elleboog. Is Hansoku-Make.

Ook hier zien we een soortgelijke actie als in voorbeeld 1. Ook hier weer een erg gevaarlijke techniek waarbij de tegenstander geblesseerd kan raken. Dit soort acties horen niet in onze sport thuis. We zien dat blauw ongecontroleerd een soort van schouderworp probeert te maken. Ze springt op twee knieën, maar trekt de linkerarm van wit over haar schouder zodanig dat de elleboog naar de schouder van wit is gericht. Wit kan geen kant op en probeert zich nog voorover op haar knieën te laten vallen. Echter blauw gaat door en duwt in haar val haar schouder nog meer op de elleboog van wit. Zonder enige twijfel een Hansoku-Make.

 

Voorbeeld 3: waki-gatame en Hansoku-Make voor blauw.

Blauw valt aan met een linkse worp, maar trekt daarbij de rechterarm van wit over de linker schouder. Op deze wijze maakt blauw als het ware een armklem in combinatie met een werptechniek. Iedere combinatie van een werptechniek in combinatie met een armklem is een verboden handeling. Met deze techniek kan de tegenstander geblesseerd raken. Blauw wordt hier bestraft met hansoku-make.

Voorbeeld4: waki-gatame / schouderklem

In dit voorbeeld is te zien dat wit bij blauw een schouderklem maakt. Wit pakt met haar rechterarm over de linkerarm van blauw heen en brengt blauw met de armklem naar de grond toe. Hierbij is goed te zien dat de klem hoog en op de schouder wordt aangezet. Een verboden handeling en wordt bestraft met hansoku-make. 

Voorbeeld 5: tegen de geest van de judosport

Na een aanval van blauw komen beiden judoka in ne-waza terecht. Wit probeert dan een grondgevecht aan te gaan en een sankaku techniek te maken. Blauw voelt daar niet veel voor en probeert het grondgevecht te ontlopen. Blauw gaat staan en tilt daarmee wit van de mat. De scheidsrechter roept dan terecht mate. Het gevolg zou zijn dat wit de blauwe judoka los laat met de benen en rustig op de mat terug valt. Maar in plaats van rustig los te laten of de tegenstander rustig naar de mat te begeleiden, is te zien dat blauw zijn tegenstander hard terug gooit op de mat. Je ziet een versnelling in de actie plaats vinden Hierbij wordt wit op de nek gegooid en kan hierdoor letsel oplopen. Een dergelijke actie getuigt van disrespect en geen verantwoording voor de veiligheid van de tegenstander. Deze actie is tegen de geest van de judosport en wordt direct bestraft met hansoku-make.

Voorbeeld 6: waki-gatame

Op het moment dat wit met een gestrekte linker arm blauw afhoudt, draait blauw in met een armklem en een werptechniek. Hier valt blauw als het ware in de armklem en mag wit van geluk spreken als ze niet geblesseerd raakt. Deze techniek is absoluut verboden en blauw wordt gediskwalificeerd met hansoku-make. 

We zien hier ook dat de scheidsrechter eerst overleg zoekt met de videojudges. Logisch, hansoku-make is een zware beslissing en moet altijd in overleg met de collega's gebeuren.

Voorbeeld 7: binnenwaarts standbeen weghalen

In dit voorbeeld zien we dat blauw een linkse aanval maakt en daarbij op zijn rechter standbeen staat. Wit komt op deze wijze achter blauw te staan. Vervolgens steekt wit haar rechterbeen binnendoor voor het standbeen van blauw en haakt het standbeen van blauw weg. Dit is een erg gevaarlijke techniek. Wit wordt terecht bestraft met hansoku-make (diskwalificatie).

 

Voorbeeld 8: Geen respect voor beslissing en onacceptabel gedrag.

Hierboven zien wij een videoclip waar de judoka in witte judogi een volstrekt onacceptabel gedrag vertoont. Deze judoka is het niet eens met de arbitrage en denkt commentaar te moeten leveren op de arbitrage. De video toont voldoende over het misbaar van deze judoka en dat is volstrekt ontoelaatbaar. De scheidsrechter had direct de straf Hansoku-Make moeten geven. Ongetwijfeld zal er nog een disciplinair rapport volgen.