Spelsituatie 08 - Kaeshi-waza

Laatste wijziging: 31-01-24 05:14

Kaeshi-waza technieken zijn overname technieken. Op deze pagina worden kaeshi-waza technieken besproken aan de hand van enkele voorbeelden.


Kaeshi-waza

Met kaeshi-waza wordt hier de overname technieken bedoeld. Deze technieken zijn soms erg snel en leveren vaak discussies op. Met invoering van de nieuwe regels in januari 2018, is de interpretatie van de kaeshi-waza technieken wederom veranderd. Hieronder tonen we enkele voorbeelden met uitleg van wat er thans is veranderd. 

Voorbeelden van kaeshi-waza

Voorbeeld 1: Kaeshi-waza  waarbij wel score voor overname (IJF seminar 2024)

Hierboven een prachtig voorbeeld van een overmame die geldig is. In dit voorbeeld zien we nadat blauw een aanval maakt met Uchi-Mata, wit countert met een Yoko Guruma. Belangrijk hier is, dat wit niet uit balans raakt en dan dreigt te vallen door de aanval van blauw. Wit blijft hier volledig in balans en neemt de aanval tijdig over. Wit draait ook nog eens volledig rond voordat hij zelf de mat raakt. De beslissing is hier een Waza-Ari voor wit en een shido voor blauw, omdat hij achterwaarts zich opvangt op de ellebogen.  (zie nu ook voorbeeld en uitleg nr. 2)

 

Voorbeeld 2: Waza-Ari voor 1e aanval door blauw (IJF seminar 2024)

In deze video zien we een soortgelijke actie als in voorbeeld 1. Ook hier zien we dat blauw start met een Uchi Mata en wit countert met een  Yoko Guruma. Maar in deze actie is wit te laat met de countertechniek. Op het moment dat wit de countertechniek inzet, is blauw nog steeds in control met de Uchi Mata. Daarbij landt wit als eerste op de mat en gebruikt zij haar landing op de mat om blauw te werpen. Daardoor is de countertechniek van wit ongeldig en wordt de eerste actie van blauw gewaardeerd met een waza-Ari.

 

Voorbeeld 3: Kaeshi-waza is geldig waarbij de mat gebruikt wordt (IJF seminar 2024)

Hierboven een video waarbij blauw countert terwijl blauw zelf eerst op de mat landt en dus de mat gebruikt voor zijn countertechniek. Maar let op, in dit voorbeeld is dat toegestaan en is de actie van blauw geldig, omdat de Seoi Nage aanval van wit volledig ten einde is en blauw dus met een nieuwe actie begint. De aanval van wit lukt niet, blauw komt door deze aanval niet in de problemen en raakt niet uit balans. Blauw stapt om wit heen en maakt een volledig nieuwe aanval met Yoko Guruma. Hierbij mag blauw dus de mat gebruiken. 

 

Voorbeeld 4: kaeshi-waza (uitleg IJF seminar Mittersill 2019 wel score) 

Dit betreft een actuele video van het IJF seminar 2019. Hier zien we dat wit de aanval begint met een linkse O-soto-Gari. Blauw weet deze aanval te blokkeren en heeft volledig de controle over wit en neemt de actie over door wit achterwaarts naar links te draaien en op de rug te werpen. Dat blauw hierbij ook op de rug terecht komt, maakt in dit geval niets uit omdat hij van begin af aan de controle over wit heeft en blauw niet eerste zelf geworpen wordt door de eerste aanval van wit.

 

Voorbeeld 5: Kaeshi-waza (uitleg Mittersill 2018, is geen score)

In dit voorbeeld zien we dat wit aanvalt met een linkse Uchi-mata. Halverwege de actie neemt blauw de controle over en probeert wit te werpen met een yoko-garuma. Belangrijk is hier dat wit start en blauw overneemt. Op het moment dat blauw overneemt is zij zelf al vallende. Wit heeft niet de eindcontrole, omdat blauw met de Kaeshi waza start. Daarom kan wit niet beloond worden met een score. Maar ook blauw kan niet voor haar overname beloond worden, omdat zij met haar inzet van Kaeshi waza, met haar rug op de mat terecht komt voordat wit op de mat terecht komt. Als in de kaeshi waza de werper ( blauw) de impact van de rug nodig heeft om de kaeshi te maken, kan het geen score zijn. In dit geval dus geen score voor beiden.

 

Voorbeeld 6: kaeshi-waza (hierbij verandert er niets met de nieuwe interpretatie)

Blauw valt aan met een rechtse heupworp (uchi-mata). Wit verdedigt en probeert blauw dan over te nemen door hem te tillen en te trachten naar achter te werpen. Blauw haakt daarbij zijn rechterbeen in, zodat hij niet gemakkelijk geworpen kan worden. Op het laatste moment zet blauw zijn linkervoet op de mat als steunpunt en neemt de controle over. De laatste controle tot de landing is dan van blauw. Op het moment dat wit op de mat landt, wordt blauw gekanteld. Dit is een kanteltechniek die te laat komt. Blauw heeft wit eerst op de rug geworpen en wordt daarna pas door wit gekanteld. Is dus ippon voor blauw.

Voorbeeld 7: kaeshi-waza score voor de overname.

Hier zien we dat blauw aanvalt met een linkse go-soto-gake techniek. Wit weet op uitstekende wijze te counteren en draait zijn bovenlichaam naar rechts en neemt de controle over. Dit is dus een juiste en goede overname door wit.