Spelsituatie 08 - Kaeshi-waza

Laatste wijziging: 08-02-22 12:31

Kaeshi-waza technieken zijn overname technieken. Op deze pagina worden kaeshi-waza technieken besproken aan de hand van enkele voorbeelden.


Kaeshi-waza

Met kaeshi-waza wordt hier de overname technieken bedoeld. Deze technieken zijn soms erg snel en leveren vaak discussies op. Met invoering van de nieuwe regels in januari 2018, is de interpretatie van de kaeshi-waza technieken wederom veranderd. Hieronder tonen we enkele voorbeelden met uitleg van wat er thans is veranderd. 

Voorbeelden van kaeshi-waza

Voorbeeld 1: kaeshi-waza (uitleg IJF seminar Mittersill 2019 wel score) 

Dit betreft een actuele video van het IJF seminar 2019. Hier zien we dat wit de aanval begint met een linkse O-soto-Gari. Blauw weet deze aanval te blokkeren en heeft volledig de controle over wit en neemt de actie over door wit achterwaarts naar links te draaien en op de rug te werpen. Dat blauw hierbij ook op de rug terecht komt, maakt in dit geval niets uit omdat hij van begin af aan de controle over wit heeft en blauw niet eerste zelf geworpen wordt door de eerste aanval van wit.

 

Voorbeeld 2: Kaeshi-waza (uitleg Mittersill 2018, is geen score)

In dit voorbeeld zien we dat wit aanvalt met een linkse Uchi-mata. Halverwege de actie neemt blauw de controle over en probeert wit te werpen met een yoko-garuma. Belangrijk is hier dat wit start en blauw overneemt. Op het moment dat blauw overneemt is zij zelf al vallende. Wit heeft niet de eindcontrole, omdat blauw met de Kaeshi waza start. Daarom kan wit niet beloond worden met een score. Maar ook blauw kan niet voor haar overname beloond worden, omdat zij met haar inzet van Kaeshi waza, met haar rug op de mat terecht komt voordat wit op de mat terecht komt. Als in de kaeshi waza de werper ( blauw) de impact van de rug nodig heeft om de kaeshi te maken, kan het geen score zijn. In dit geval dus geen score voor beiden.

 

Voorbeeld 3: kaeshi-waza (hierbij verandert er niets met de nieuwe interpretatie)

Blauw valt aan met een rechtse heupworp (uchi-mata). Wit verdedigt en probeert blauw dan over te nemen door hem te tillen en te trachten naar achter te werpen. Blauw haakt daarbij zijn rechterbeen in, zodat hij niet gemakkelijk geworpen kan worden. Op het laatste moment zet blauw zijn linkervoet op de mat als steunpunt en neemt de controle over. De laatste controle tot de landing is dan van blauw. Op het moment dat wit op de mat landt, wordt blauw gekanteld. Dit is een kanteltechniek die te laat komt. Blauw heeft wit eerst op de rug geworpen en wordt daarna pas door wit gekanteld. Is dus ippon voor blauw.

Voorbeeld 4: kaeshi-waza score voor de overname.

Hier zien we dat blauw aanvalt met een linkse go-soto-gake techniek. Wit weet op uitstekende wijze te counteren en draait zijn bovenlichaam naar rechts en neemt de controle over. Dit is dus een juiste en goede overname door wit.

Voorbeeld 5: kaeshi-waza - geen score voor beiden.

In dit voorbeeld zien we dat blauw een aanval maakt en wit probeert over te nemen. Wit is hierbij al vallende en probeert de actie/controle over te nemen. Wit landt hierbij zelf op haar rug voordat de actie is gemaakt, wat betekent dat er geen score is voor beiden.