Spelsituatie 09 - IN / UIT

Laatste wijziging: 08-02-22 12:32

Judowedstrijden vinden plaats binnen een vooraf bepaalde ruimte: de gevechtsruimte. Op deze pagina worden de regels uitgelegd die betrekking hebben op de plaats van de judoka ten opzichte van de gevechtsruimte.


Plaatsbepaling (IN/UIT situatie)

Een judowedstrijd vindt plaats op de gevechtsruimte. Dat is het gele vlak. Dat betekent dat de wedstrijd ook binnen deze gevechtsruimte gehouden moet worden. De afgelopen jaren werd het gevecht veel te veel buiten de gevechtsruimte toegelaten. De judoka’s liepen dan ook te pas en te onpas van de gevechtruimte af.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de IJF (International Judo Federation) hiertegen moest gaan optreden en is de regel dat de judoka niet meer zomaar buiten de mat mag stappen, sterk aangescherpt. Als een judoka zonder reden buiten de gevechtsruimte stapt, loopt die het risico hiervoor bestraft te worden.

De In/Uit regel is behoorlijk complex met meerdere uitzonderingen. We zullen trachten hierin enige duidelijkheid te verschaffen:

  • Als een judoka (door een eigen actie) met één voet naar buiten stapt, zal deze judoka nog niet bestraft worden als die maar weer terug stapt op de gevechtsruimte. Blijft deze judoka met deze voet buiten staan, dan is dat een shido;
  • Als de judoka wordt aangevallen en hij stapt naar buiten om de aanval te ontwijken, is het natuurlijk wel toegestaan;
  • Als de judoka (door eigen actie) met twee voeten buiten de gevechtsruimte stapt, is dat direct een shido. Ook hier geldt dat er geen bestraffing plaats vindt als de judoka door een actie van zijn tegenstander naar buiten moet stappen;
  • Het komt ook voor dat een judoka buiten de mat stapt, omdat de tegenstander hem buiten de mat duwt. Je tegenstander buiten de mat duwen is negatief gedrag en wordt de duwer bestraft met shido;
  • Een werpactie is geldig (‘IN’) wanneer beide deelnemers, of tenminste tori, in contact is met de gevechtsruimte;
  • Indien Tori (de uitvoerende judoka) met beide voeten buiten staat en dan pas een werpactie uitvoert, is de techniek UIT.
  • Wanneer een werpactie buiten de gevechtsruimte eindigt en een van de judoka’s direct volgt met een ‘osaekomi’, ‘shime-waza’ of ‘kansetsu-waza’ is deze techniek geldig;
  • In ne-waza (grondgevecht) is de actie geldig en mag voortgezet worden buiten de gevechtsruimte, zolang de ‘osaekomi’ binnen de gevechtsruimte werd aangekondigd. Dit geldt uiteraard ook voor kansetsu- en shime-waza.
  • Als gedurende ne-waza uke de controle overneemt van een van de voorgenoemde technieken met succesvol gevolg, dus zonder onderbreking, is dit eveneens geldig. 

Voorbeelden van plaatsbepaling (IN en UIT situatie)

Voorbeeld 1: wit loopt zonder aanleiding de mat af

Hier zien we dat wit zonder enige actie/aanleiding achteruit de mat afloopt en met twee voeten buiten de gevechtsruimte staat. Dit wordt direct bestraft met shido. 

Voorbeeld 2: wit loopt de mat af

In deze video zien we dat wit achteruit de mat af loopt. Als hij eenmaal buiten de gevechtsruimte staat, lijkt het alsof hij terug wil stappen. Op dat moment houdt blauw hem tegen. Blauw heeft hem er niet uitgeduwd, dat heeft wit zelf gedaan. Omdat wit er zelf uit is gelopen en met twee voeten buiten de gevechtsruimte staat, wordt dit bestraft met shido.

Voorbeeld 3: werpactie aan de rand van de mat (IN)

De actie hierboven is IN en geldig. We zien wel dat wit naar buiten stapt, maar waarom doet wit dat? Wit stapt naar buiten omdat blauw een aanval maakt. Het is dan logisch dat wit ontwijkt en daarom buiten de gevechtsruimte stapt. Na het na buiten stappen volgt wit direct met een sumi-gaeshi. Dit volgen moet onmiddelijk zijn en zonder onderbreking. Zoals het hier wordt uitgevoerd is dat correct. De werptechniek van wit is dus geldig en dan volgt hij direct met een osaekomi techniek. Als er eerst nog een gevecht dient plaats te vinden om de osaekomi te maken, moet de scheidsrechter mate roepen. Hier is de positie die na de sumi-gaeshi is ontstaan, al redelijk effectief zodat de scheidsrechter laat door gaan. Ook de osaekomi is dus geldig.