Spelsituatie 01 - Ippon

Laatste wijziging: 20-12-20 03:22

Ippon is één van de waarderingen die een scheidsrechter kan toekennen aan de uitvoering van een techniek. In dit artikel wordt uitleg gegeven over ippon en in welke situaties de scheidsrechter deze score zal toekennen.


Ippon


In een judowedstrijd probeert de judoka zijn tegenstander op de rug te werpen. Als de tegenstander vol op de rug wordt geworpen, is de wedstrijd voorbij en wint deze judoka met ippon. Om een ippon te scoren zijn er enkele voorwaarden waaraan de techniek moet voldoen.

De techniek moet allereerst onder controle, met aanzienlijke kracht en snelheid gemaakt worden. Voorts is het heel bepalend hoe de judoka op de mat valt (we noemen het ook wel de landing). Het basisprincipe is dat de judoka  rechtstreeks op de rug geworpen wordt om de Ippon te scoren. 

Met ingang van 1 januari 2018 heeft de IJF de interpretatie van de Ippon iets bijgesteld.(zie hiervoor de spelregels en score). Soms is een landing rollend over de rug ook voldoende om een Ippon te scoren als de techniek met voldoende snelheid en technische controle wordt uitgevoerd. Zie hieronder voorbeeld 3 en 4.

 

Voorbeelden van ippon

Voorbeeld 1 ippon (rechtstreeks op rug)

 

Hier zien we dat wit met zoveel kracht en snelheid op de rug wordt geworpen. De landing is met veel impact rechtstreeks op de rug, daarna draait uke (de judoka die geworpen wordt) door naar de buik. De gehele actie, kracht, snelheid en impact op de rug betekent: ippon.

Voorbeeld 2 ippon (rechtstreeks op rug)

 

 Hier zien we dat wit met kracht en snelheid direct op de rug wordt geworpen. Een schitterend voorbeeld van Ippon.

 Voorbeeld 3 Ippon maar nu iets rollend vanaf onderrug

In dit voorbeeld zien we dat wit aanvalt met O-Uchi-Gari en blauw eerst op het zitvlak landt en daarna via de onderrug doorrolt naar de rug. Dit was in 2017 nog een Waza-Ari en wordt nu sinds 2018 ook beschouwd als Ippon. De actie moet natuurlijk voldoende snelheid en kracht hebben zoals in dit voorbeeld.

 

Voorbeeld 4 Ippon rollend over rug.

In dit voorbeeld is ook duidelijk te zien dat blauw niet rechtstreeks op de rug wordt geworpen, maar eerst op de linkerschouder landt en dan over de rug rolt naar de rechterschouder. Ook dit is hier Ippon.

 

 

Voorbeeld 5 Ippon rollend over rug.

Dit is een goed voorbeeld wat nu in 2018 ook als Ippon wordt gewaardeerd. In dit voorbeeld zien we dat allereerst op de rechterzij landt en dan doorrolt over de rug naar de linkerzij. De werptechniek en landing voldoet aan alle elementen. Snelheid, kracht en technische controle tot het eind, waarbij Uke volledig over de rug rolt. Dit is dus ook Ippon.

 

Voorbeeld 6 Ippon direct op de rug

Hier lijkt het alsof de worp z.g. overturned is en uke (wit) op haar rechterzij landt. Als dat zo zou zijn, is de score Waza-ari. Echter hier is de landing eerst op de rug en draait wit daarna pas door naar de rechterzij. Dit betekent dus Ippon. Soms zijn de technieken zo snel, dat er een video-replay nodig is om te kunnen zien of dit een ruglanding was of niet.