Spelsituatie 08 - Diving

Laatste wijziging: 18-01-22 02:09

Bepaalde acties bij uitvoering van een techniek zijn gevaarlijk. Diving is daar een voorbeeld van. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wanneer er sprake is van diving en welke beslissing in een dergelijk geval door de scheidsrechter genomen wordt.


Diving

Bij diving duikt de judoka met het hoofd rechtstreeks voorover naar de mat en komt met hoofd of nek op de mat. Hierbij kan een nekblessure ontstaan. Deze techniek is zo gevaarlijk dat die bestraft zal worden met Hansoku-Make. Omdat de judoka alleen zichzelf in gevaar brengt, geldt deze Hansoku-Make alleen voor deze betreffende wedstrijd. Als de judoka geluk heeft en niet door deze gevaarlijk actie geblesseerd raakt, kan hij/zij weer door met de volgende wedstrijd.  

Op de video is duidelijk te zien hoe gevaarlijk een diving techniek kan zijn.

Voorbeelden van diving

Voorbeeld 1: diving

In dit voorbeeld zien we dat blauw bij zijn aanval rechtstreeks met zijn hoofd naar de mat duikt. Blauw doet dat zelf en gebruikt zijn hoofd als steunpunt. Hierdoor kan een ernstige blessure ontstaan en gelukkig kan blauw zijn hoofd wat wegdraaien. Dit is absoluut verboden en wordt direct bestraft met hansoku-make. Deze bestraffing geldt alleen voor deze ene wedstrijd en niet voor de rest van het toernooi. De achtergrond van deze gedachte is dat deze judoka, een overtreding maakt naar zichzelf en niet tegen de geest van de judosport ten opzichte van de tegenstander.

Voorbeeld 2: diving (deze techniek is diving )

In deze bovenstaande video, zien we een voorbeeld van een techniek, waarbij het hoofd van Tori de mat niet raakt, maar dit wel als "diving" wordt beschouwd. We zien dat wit als het ware een voorwaartse salto maakt, terwijl hij blauw op zijn rug vast heeft. Deze techniek, een salto voorwaarts, wordt gezien als een diving techniek. Dit is besloten op het IJF seminar 2020 te Doha. 

 

Voorbeeld 3: diving (deze techniek is diving)

In deze bovenstaande video, zien we dat evenals het voorgaande voorbeeld, dat wit met zijn hoofd diep en rechstreeks naar de mat duikt. Ook al maakt hij als het ware een salto en raakt hij de mat niet met zijn hoofd, toch is dit een verboden handeling en wordt dit bestraft met Hansoku Make.

 

Voorbeeld 4: diving (IJF 2022)

Hierboven zien we dat wit met zijn hoofd rechtstreeks naar de mat duikt en met het hoofd op de mat steunt. Een erg gevaarlijke actie en wordt bestraft met Hansoku-Make. 

 

Voorbeeld foto A: diving

Hier nog een voorbeeld van diving. Wit duikt erg gevaarlijk met het hoofd naar de mat.


Voorbeeld foto B: diving

Deze foto hoort bij de vorige en is het vervolg. Liep gelukkig goed af en geen blessure.