Spelsituatie 08 - Diving

Laatste wijziging: 15-02-20 10:28

Bepaalde acties bij uitvoering van een techniek zijn gevaarlijk. Diving is daar een voorbeeld van. In dit artikel wordt uitgelegd wanneer er sprake is van diving en welke beslissing in een dergelijk geval door de scheidsrechter genomen wordt.


Diving

Bij diving duikt de judoka met het hoofd rechtstreeks voorover naar de mat en komt met hoofd of nek op de mat. Hierbij kan een nekblessure ontstaan. Deze techniek is verboden en wordt bestraft met hansoku-make. 

Op de video is duidelijk te zien hoe gevaarlijk een diving techniek kan zijn.

Voorbeelden van diving

Voorbeeld 1: diving

In dit voorbeeld zien we dat blauw bij zijn aanval rechtstreeks met zijn hoofd naar de mat duikt. Blauw doet dat zelf en gebruikt zijn hoofd als steunpunt. Hierdoor kan een ernstige blessure ontstaan en gelukkig kan blauw zijn hoofd wat wegdraaien. Dit is absoluut verboden en wordt direct bestraft met hansoku-make. Deze bestraffing geldt alleen voor deze ene wedstrijd en niet voor de rest van het toernooi. De achtergrond van deze gedachte is dat deze judoka, een overtreding maakt naar zichzelf en niet tegen de geest van de judosport ten opzichte van de tegenstander.

Voorbeeld 2: diving (deze techniek is diving )

In deze bovenstaande video, zien we een voorbeeld van een techniek, waarbij het hoofd van Tori de mat niet raakt, maar dit wel als "diving" wordt beschouwd. We zien dat wit als het ware een voorwaartse salto maakt, terwijl hij blauw op zijn rug vast heeft. Deze techniek, een salto voorwaarts, wordt gezien als een diving techniek. Dit is besloten op het IJF seminar 2020 te Doha. 

 

Voorbeeld 3: diving (deze techniek is diving)

In deze bovenstaande video, zien we dat evenals het voorgaande voorbeeld, dat wit met zijn hoofd diep en rechstreeks naar de mat duikt. Ook al maakt hij als het ware een salto en raakt hij de mat niet met zijn hoofd, toch is dit een verboden handeling en wordt dit bestraft met Hansoku Make.

 

Voorbeeld foto A: diving

Hier nog een voorbeeld van diving. Wit duikt erg gevaarlijk met het hoofd naar de mat.


Voorbeeld foto B: diving

Deze foto hoort bij de vorige en is het vervolg. Liep gelukkig goed af en geen blessure.