Spelsituatie 13 - Grabbing

Laatste wijziging: 08-02-22 12:35

Op deze pagina wordt uitgelegd wanneer er sprake is van grabbing en welke beslissing de scheidsrechter zal nemen indien er grabbing is geconstateerd.


Grabbing

Grabbing is de benaming die wordt gebruikt als er onder de band van de tegenstander wordt vastgepakt. Het pakken onder de band is sinds enige tijd verboden. De maatregel is enkele jaren geleden ingevoerd, omdat steeds meer judoka's voorover gebogen gingen judoën en daarbij gingen afwachten op een actie van de tegenstander om dan het been te kunnen pakken. Dat was een heel negatieve manier van het wedstrijdjudo.

Onder de band pakken is niet toegestaan en wordt bestraft met shido. De straf voor grabbing heeft met het wedstrijdreglement 2018 geen uitzonderingspositie meer. De shido voor grabbing wordt gelijkgesteld met de overige shido's. Dus 3 x shido voor grabbing is Hansoku-Make.

 

Voorbeelden van grabbing

 

Voorbeeld 1: grabbing in overgang naar ne-waza, niet toegestaan.

In deze video zien we dat wit met zijn rechterarm over de rechterarm van wit heen pakt en blauw zich direct op knieën laat vallen. Dit is geen reden voor mate. Wit staat nog steeds in tachi-waza en kan doorgaan met zijn aanval. In zijn vervolg aanval, pakt wit echter in de rechter knieholte van blauw, om hem zo verder achterwaarts te werpen. Het vastpakken bij het been is niet toegestaan, omdat wit nog steeds in tachi-waza is. Dus ook het vastpakken van het been in de overgang naar ne-waza is niet toegestaan. Dit moet dus direct gestopt worden met mate en wit behoort bestraft te worden met shido.

 

Voorbeeld 2: grabbing

In dit voorbeeld is te zien hoe blauw een ko-uchi-maki-komi maakt en daarbij met zijn rechter bovenarm/elleboog op het bovenbeen van wit klemt. Omdat blauw bij de aanvang van deze actie de mouw van wit los laat en dan met zijn rechterarm op het rechter bovenbeen van wit klemt, is dit een pakking onder de band en dus grabbing. Zou blauw bij deze actie de mouw van wit blijven vasthouden, dan is het wel toegestaan en deze actie geldig zijn. Nu betekent dit geen score, maar wel shido voor blauw.  

 

Voorbeeld 3: grabbing

In dit voorbeeld is te zien dat blauw het been vastpakt (grabbing) van wit. Blauw valt aan met seoi-nage en laat zich erg ver voorover vallen. Wit blijft bij deze actie in tachi-waza en tracht blauw met een sumi-gaeshi achtige beweging naar links te kantelen. Blauw pakt wit bij het rechter onderbeen vast en probeert te voorkomen dat hij wordt overgenomen. Zolang beiden nog niet in ne-waza (grond positie) zijn, mag het been van de tegenstander niet vastgepakt worden.

In dit geval wordt blauw bestraft met shido.

Voorbeeld4: grabbing

Hier zien we dat blauw op de rand van de mat een aanval maakt. Wit probeert blauw over te nemen, waarbij hij onder de band vastpakt. Dit is grabbing en wordt bestraft met shido.